Professional business solutions
Spoločnosť emagine s.r.o. bola založená v roku 2005 s cieľom poskytovať služby v oblasti vývoja softwaru.
Vyvíjame softwarové produkty s využitím najmodernejších technológií.
Sme schopní tieto technológie efektívne implementovať podľa individuálnych potrieb zákazníka. Primárne sa orientujeme na J2EE platformu, ktorá v súčasnosti v rámci IT technológií poskytuje priestor pre tvorbu vysoko efektívnych komplexných systémov.
Služby

Analýza a konzultácie

Ponúkame zhotovenie doménovej a implemetačnej analýzy, využitím vývojovej metodológie RUP (Rational Unified Process), ktorá pozostáva z niekoľkých fáz. V ich rámci určujeme rozsah projektu, zisťujeme jeho skutočnú realizovateľnosť a odhadujeme potrebné vstupy a rozpracujeme architektúru pripravovaného produktu s ohľadom na možnosť jeho dalšieho vylepšovania a dopĺňania. V procese prípravy analýzy definujeme konkrétne problémy a požiadavky daného produktu a navrhneme spôsob použitia aplikácií, potrebné postupy a riešenia. Navrhneme vhodné technologické riešenie a výber vhodných technológií.

Software / hardware

Našim klientom radíme pri výbere hardvérového a softvérového vybavenia z hľadiska kompatibility, pomeru ceny a výkonu a skutočnej potreby pre konkrétne použitie.

Ochrana duševného vlastníctva

Používateľom internetu a softvéru, programátorom, poskytovateľom hostingu a pripojenia, vývojárom a všetkým, ktorí to potrebujú, pomáhame pri zorientovaní sa pri ochrane ich duševného vlastníctva a súvisiacich práv, najmä v oblasti poskytovania služieb na internete, doménových mien a autorského práva.

Web design

Web stránka je výkladnou skriňou vašej spoločnosti. Pripravíme pre vás jej kompletnú realizáciu s použitím najmodernejších technológií, od zhotovenia grafických návrhov cez prevedenie do potrebného kódu, preklad do jazykových mutácií až po jej optimalizáciu pre všetky internetové prehliadače.

Vývoj software

Vývoj aplikácií podľa špecifikácie zákazníka s použitím moderných technológií. Primárne sa orientujeme na platformu JEE, ktorá poskytuje vysokú mieru bezpečnosti a stability.

Liferay portál

Kompletná implementácia portálového systému na platforme Liferay. Vytvorenie zákaznícky špecifických pluginov: portlet, theme, hook, ... Inštalácie a technická podpora.
Kontakty
emagine s.r.o.
Krivá 23
Košice 04001
Slovenská republika

email: info@emagine.sk
http://www.emagine.sk